ODSZKODOWANIA
ZA WYPADKI KOMUNIKACYJNE
Nasza oferta skierowana jest do osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych (pieszy, rowerzysta, motocyklista, kierowca, pasażer pojazdu poszkodowanego i sprawcy) oraz do osób, które straciły w wypadku bliską osobę, pod warunkiem, że sprawcą wypadku nie był poszkodowany.
Odszkodowanie przysługuje nawet w przypadku, gdy poszkodowany nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa lub założonego kasku. Odszkodowanie dochodzone jest z polisy OC sprawcy. W sytuacji, gdy sprawca nie miał polisy OC lub nie jest znany istnieje możliwość dochodzenia roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.


NASZA OFERTA OBEJMUJE:

  zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
  odszkodowania na pokrycie kosztów leczenia, w tym: zakup leków, koszty związane ze specjalną dietą, koszty pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych, koszty konsultacji u specjalistów, koszty środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych, koszty dodatkowej opieki w trakcie leczenia, koszty zakupu sprzętu ortopedycznego i protez,
  zwrotu kosztów dojazdu do placówek medycznych, w tym odwiedzin osób najbliższych w szpitalu,
  zwrotu równowartości utraconego dochodu z uwagi na przebywanie na zwolnieniu lekarskim,
  zwrotu kosztów przystosowania mieszkania,
  zwrotu kosztów przekwalifikowania zawodowego (jeżeli w wyniku wypadku osoba poszkodowana straciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej),
  renty dla wyrównania szkód o charakterze trwałym, w tym renty na zwiększone potrzeby oraz renty z tytułu utraconego dochodu, gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej.